Stara crkva u Jelickoj


   Da bi sacuvali svoj nacionalni identitet i pravoslavnu vjeru od turskih osvajaca, Srbi su svoje crkve, narocito u Bosni, gdje suprogoni i nasilna islamizacija bili najizrazeniji, gradili od drveta, tako da su ih lako preko noci mogli prenijeti na drugo mjesto kako ih Turci ne bi spalili. Tako danas imamo dosta toponima (Crkvena, Crkviste, Zboriste itd. ) koji ukazuju da je u brijeme turske okupacije bilo veoma mnogo takvih crkvica.

   Jedna takva crkva podignuta je u 15. vijeku i u selu Jelicka, tridesetak kilometara od Banje Luke. Crkvica je nekoliko puta do sada spaljivana, ali je uvijek ponovo gradjena. aacrkva u Jelickoj svoj danasnji izgled dobila je pocetkom ovog vijeka.

Untitled-11.jpg (2015653 bytes)

 

uvod    |    karta    |    crkve    |    manastiri     |    pitanja