Što je to karma?

Karma izražava uzrok i posljedicu, nikako sudbinu. Svatko je odgovoran za svoj vlastiti život. Ako to shvatimo, imamo mogucnost izgraditi u umu takve tragove, koji vode ka sreci i koji nam omogucavaju izbjeci buducu patnju. Karmu, koja još nije sazrela kako bi se ispoljila, možemo raspustiti zahvaljujuci metodama Dijamantnog puta.

 

                                                         

Što je meditacija?  

U Budizmu meditacija znaci naprosto mirovanje u tome što je sada i ovdje, bez ikakvog truda. To stanje je moguce dostici smirivanjem uma ili radom s unutarnjim energijama i vizualizacijama svjetlecih formi. Najucinkovitijom metodom je stalna identifikacija s vlastitom budinom prirodom i to ne samo u meditacijama ali i pored njih.  

 

 

<<NAZAD