najpoznatije

arhangel mihailo

blagovesti

bogorodica sa hristom

hristos umrli

jovan preteca

sv. petka sa zitijem

sv. tri jerarha

ziije stefana decanskogt