2. Ko je bio na čelu egipatske države za vrijeme Starog carstva?

  kralj

  faraon
  car