*

Увод

*

Појам мита, његов настанак и развој

*

Узроци настанка мита

*

Функције мита

*

Класификација митова

*

Садржај митских прича

*

Грчка и римска митологија

*

Однос између мита филозофије, поезије, херојске приче, бајке и басне

*

Мит, култ и филозофија

*

Закључак

*

Литератур