Genetikom protiv bolesti  

          Geslo medicine budućnosti bit će "Bolje spriječiti nego liječiti" - manje će se ići za terapijom, a više za preventivom i uklanjanjem uzroka bolesti.

          Sandy Reaburn, klinički genetičar sa Sveučilišta u Nottinghamu, izjavio je za tjednik New Scientist, da će se medicina budućnosti više temeljiti na sprječavanju bolesti negoli na liječenju, što će biti posljedicom određenja svih gena u ljudskom tijelu.

           Liječnici će znanje o ljudskim genima koristiti za razvijanje terapija koje će uklanjati uzroke bolesti, npr. karcinoma i začepljenja arterija, a neće više koristiti terapije koje se u prvom redu oslanjaju na lijekove i uklanjanje stanica koje su već zahvaćene karcinomom.

prva.jpg (28425 bytes)

           Do danas su znanstvenici u potpunosti razotkrili dva hromozoma, a posjeduju i prve genetske slijedove ostalih. Predviđa se da će svi hromozomi biti razotkriveni do 2003. godine. Reaburn predviđa da će do 2010. postati uobičajeni lječnički pregledi u kojima će se složenom tehnologijom prikazivati genetske strukture "običnih" bolesti poput dijabetesa, karcinoma, bolesti srca, te mentalnih poremećaja kao što su depresija i šizofrenija.

           Pomoću prikaza gena liječnici će moći utvrditi je li terapija koja se trenutno primjenjuje na pacijentu uspješna, ili je potrebno primjeniti drugačiju.

Strana 8 - Home-Kviz