KVIZ

1.Molekul DNK je nosilac:

a)crvenih hlaca

b)duge kose

c)nasljednih osobina