Geni

             Pojedini segmenti molekula DNK, geni, imaju svoje određeno mjesto u ovom molekulu. Veličina gena u prosjeku iznosi između 400-1800 nukleotidnih parova, čiji raspored uslovljava njegovu strukturu i specifičnu funkciju.

0002038v.jpg (11561 bytes)           

Genetička informacija, koju sadrži svaki gen, sastoji se od jedinstvenog redoslijeda nukleotida, od prvog do posljednjeg u odgovarajućem dijelu molekula. Oni kontrolišu stvaranje specifičnog tipa proteina. Kod mnogih virusa, geni se sastoje iz segmenata drugog tipa nukleinske kiseline - ribonukleinska kiselina (RNK).


Njen molekul je jednolančan, sadrži šećer ribozu u nukleotidima, a umjesto timina, sadrži uracil. Molekuli RNK su primarni proizvodi gena, tj. DNK i predstavljaju takođe informacione molekule.

Strana 2 - Home - Strana 4