Građa DNK

              Dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) je molekul koji nosi naslijednu materiju. Na njemu se nalaze uputstva za sintezu proteina, a njegovi dijelovi (geni) sadrže informacije za sintezu specifičnih proteina, tj. njihovih polipeptidnih lanca. Molekul DNK se sastoji iz dva komplementarna lanca nukleotida, koji se spiralno uvijaju i povezani su vodoničnim vezama.

             Svaki od ova dva spiralna lanca sastoji se iz niza u kome se smjenjuju ukupno 4 nukleotida (adenin, timin, guanin i citozin). Svaki nukleotid sastoji se iz jednog pentoznog šećera (dezoksiriboze), fosforne grupe i jedne od spomenute četiri azotne baze. Spoljnu stranu lanca čini takozvani skeletni dio, koji se sastoji iz dezoksiriboze i fosforne grupe povezanih tako da čine spiralnu formaciju.

image4.jpg (26886 bytes)

             Razlike među pojedinim molekulima DNA zasnivaju se na razlikama u broju i redoslijedu nukleotida, kojih ima ukupno četiri tipa. Kvantitativna zastupljenost parova G+C u odnosu na A+T karakteristična je za svaku grupu organizama, tako da su A+T veze nešto češće kod višećelijskih organizama.

Strana 1 - Home - Strana 3