Knjiga života

           Knjiga života, ljudska genetska karta, dovršena je nakon decenija napornoga zajedničkog rada stotina znanstvenika SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Japana i Kine, a sadrži genetska uputstva koja nas čine onima koji jesmo.

           U istraživanju su sudjelovale dvije organizacije: javno finansiran angloamerički Human Genome Project i Celera Genomics Corporation, privatna tvrtka u Marylandu, SAD. Rezultati istraživanja Celere objavljeni su u američkom časopisu Science, a otkrića Human Genome Projecta u britanskom časopisu Nature.

           Informacije knjige ljudske vrste pomoći će u spoznavanju ljudskog razvoja, psihologije, sociologije, medicine... Prvenstveno će otvoriti put prema personalizovanoj medicini - svaka će se osoba liječiti prema posebnim standardima koji odgovaraju njenom jedinstvenoj genetskoj sekvenci.

druga.jpg (34198 bytes)

Kratki sadržaj "KNJIGE ŽIVOTA" ljudskog genoma:

- genom je potpuni ispis kodiranih uputstava potrebnih za opstojnost ljudske jedinke (i svakog drugog živog bića)

- ljudsko tijelo sadrži 100 trilijuna stanica od kojih svaka sadrži dvostruku uzvojnicu DNK koda koji, pak, sadrži 3,1 milijardu "slova", ili, parova baza

- četiri slova abecede DNK (A, C, G, T), kod kojih niz od tri slova odgovara jednoj amino kiselini, nose uputstva za stvaranje svih živih organizama

- ljudi sadrže, otprilike, od 30 000 do 40 000 gena (Celera Genomics govori o 26 383 - 39 114 gena), za polovicu ili trećinu manje od ranije pretpostavljenog broja (što je, na primjer, samo dva puta više nego kod crva ili muhe, te samo za 300 više od miša)

- ljudi koji potječu iz različitih "rasnih" skupina mogu biti genetski sličniji nego ljudi unutar jedne "rasne" skupine - dakle, pojam "rase" definitivno nije znanstveni pojam

- genetski "pool"(bazen) Afrikanaca sadrži više raznolikosti (varijacija) nego bilo koji drugdje na svijetu, a genetske raznolikosti u svijetu samo su slijed afričkih (dokaz je to u prilog "Afričke teorije" o podrijetlu ljudi)

0002039v.jpg (10905 bytes)
- žene i muškarci razlikuju se po X i Y kromosomu. Kako se većina varijacija - mutacija gena - slijedom kojih se događa evolucija događa na Y kromosomu, za većinu mutacija odgovorni su, zbog Y kromosoma, muškarci

- postoji 20 građevnih blokova aminokiselina koji u nizu različitih kombinacija proizvode različite proteine


- u svakoj ljudskoj stanici nalazi se, otprilike, 180 centimetara DNK "upakiranih" u strukture promjera samo 0.001016 centimetara

- kada bi se sve DNK ljudskog tijela sastavile, od jednog do drugog kraja, dostigle bi duljinu jednaku 600 razdaljina od Zemlje do Sunca

- informacije genoma ispisale bi knjigu debljine 61 metar

- usporede li se bilo koja dva čovjeka na svijetu, bilo koje etničke pripadnosti, pokazala bi se razlika DNK od najviše i samo 0,2 posto, ili po 1 "slovo" od 500, tako da se "Knjiga života" slobodno može nazvati KNJIGOM GENOMA LJUDSKE VRSTE (i uzgred, ljudska DNK se u 98 posto preklapa s DNK čimpanze)

No, nedavno su naučnici usporedili gene koje 0002036v.jpg (10327 bytes)je identifikovao Human Genom Project i gene koje je identifikovala Celera Genomics, a nakon toga rezultate usporedili s trećom bazom sekvenci ljudskih gena, Refseq.

Otkrili su iznenađujuće malo preklapanje identifikovanih gena u dvije baze sekvenci ljudskog genoma. Samo se polovica gena u oba konzorcija preklapa. Stoga su došli do zaključka da je potpuni broj ljudskih gena mnogo veći.

Priča o "knjizi života" se očigledno nastavlja...

Strana 6 - Home - Strana 8