Biotehnologija i genetički inženjering

           Pod biotehnologijom, podrazumijevamo upotrebu bioloških i nadmolekularnih struktura u proizvodne svrhe. Ona teži ka primjeni organizmenih produkata (enzima) u proizvodne svrhe, ali isto tako na usmjereno prekrajanje živih bića da bolje odgovore zahtjevima industrijske proizvodnje. Prerada bioloških produkata naziva se bioinženjerstvo, a prepravljanje genetičke strukture organizama genetičko inženjerstvo.

0002035v.jpg (10873 bytes)           Pod genetičkim inženjerstvom podrazumijeva se manipulisanje genetičkim materijalom da se on prenosi iz jednog živog sistema u drugi, pa dobijemo orgaznizam sa drugačijim kombinacijama gena. Pri tome postoji:

  1. Gensko
  2. Hromozomsko
  3. Genomsko inženjerstvo.

            Od biotehnologije i genetičkog inženjeringa, očekuje se da bitno povećaju i pojeftine proizvodnju hrane. Genetički inženjering utvrđuje i strukturu određenih dijelova DNK, što omogućuje dijagnozu nekih bolesti prije nego što se manifestuju. Ono omogućava kombinovanje gena i željenih osobina uz stvaranje novih genotipa, koji dosad nisu postojali u prirodi.

            Razvojem i masovnijom primjenom novih tehnologija u oblasti medicine, genetika dobija sve značajniju ulogu. Ona će, po mnogima, biti jedna od ključnih nauka novog doba.

Strana 5 - Home - Strana 7