Predmet i značaj izučavanja molekularne biologije

           Molekularna biologija (ili biohemijska genetika) objašnjava osnovne procese života, njihovu prirodu i povezanost. U živim sistemima, prirodu i specifičnost svakog hemijskog procesa određuju geni, pa je zadatak molekularne biologije da tumačenjem regulacije i ekspresije gena objasni procese metabolizma. Molekularna biologija treba da utvrdi početne procese razvića osobina na molekularnom, biohemijskom nivou, tj. iz čega su geni sastavljeni, kako se reprodukuju i koji su primarni produkti funkcije gena.

          Danas znamo da su nosioci i realizatori razvića osobina nukleinske kiseline i proteini. Nasljednu materiju čini dezoksiribonukleinska kiselina (DNK). Ovaj molekul se može nazvati naslijednom supstancom zato što ima:

  1. sposobnost samoreprodukcije
  2. sposobnost da nosi genetičku informaciju
  3. sposobnost promjenjivosti strukture i funkcije

Home - Strana 2