Auguste Renoir

01/22/03

Home
Claude Monet
Auguste Renoir
Edgar Degas
KVIZ

 

Ogist Renoar je francuski slikar koji se vezuje za impresioniste, iako veliki broj njegovih slika ne pripada ovom pravcu. Na svojim impresionistickim slikama on je, osim svjetlosti istrazivao i pokret ljudske figure. Sa njim se tematika impresionizma promijenila, pa je sa pejzaza, koje je Mone skoro iskljucivo slikao, presla na pariski zivot: zabave, ulicu...

Kisobrani

Izlet

Moulin de la Galette

 

Home | Claude Monet | Auguste Renoir | Edgar Degas | KVIZ

This site was last updated 01/22/03