BIOGRAFIJA GALERIJA ZNAČAJ KVIZ
 

MUZEJ NIKOLE TESLE U BEOGRADU

HOME

 

 

          U muzeju Nikole Tesle čuva se celokupna lična ostavština Nikole Tesle, koja je, po njegovoj ličnoj želji i zahvaljujući izuzetnom zalaganju njegovog nećaka Save Kosanovića, posle njegove smrti (1943.) u Njujorku, sakupljena i prenesena u Beograd. Po bogatstvu arhivskog fonda, u kome ima više od 150.000 najraznovrsnijih svedočanstava o životu i stvaralaštvu Nikole Tesle, kao i po značaju njegovih izuma koji se prikazuju na muzejskoj izložbi, ovaj Muzej je jedinstvena ustanova kod nas i u svetu. U Muzeju se čuva i posmrtni pepeo Nikole Tesle.

Između mnogobrojnih priznanja koja su iskazali Teslinom delu i Muzeju posetioci iz celog sveta posebnu pažnju zaslužuju reci velikog fizičara Nilsa Bora:

"Teslin genijalni pronalazak polifaznog sistema i njegova istraživanja čudesnih pojava visokofrekventnih električnih oscilacija bili su temelj na kome su se razvili sasvim novi uslovi za industriju i radio komunikacije, i duboko su uticali na čitavu našu civilizaciju. S najvećim divljenjem mislimo kako je Tesla mogao da ostvari tako ogromna dostignuća i da izvrši takav uticaj u zemljama koje su tada bile najrazvijenije u nauci i industriji, a ne u zemlji gde se rodio i odrastao i iz koje je poneo svoj istraživački i nezavisni duh."

Muzej Nikole Tesle u celini potvrđuje ove reči velikog priznanja.

Muzej Nikole Tesle nalazi se u Beogradu, u ulici Proleterskih brigada 51 ( ugao ulica Proleterskih brigada i Prote Mateje ). Osnovan je 1952. godine, a otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine. Stalna muzejska izložba o Nikoli Tesli i njegovom delu nalazi se u prizemnim prostorijama. Radno vreme izložbe je od utorka do petka, od 10-12h i od 16-18h a subotom i nedeljom od 10-13h.

 

Povratak