BIOGRAFIJA GALERIJA MUZEJ KVIZ
 

ZnaČaj rada Nikole Tesle

HOME

     

 

        To što su Nikola Tesla i značaj njegovog dela u velikoj meri nepoznati, i kod nas i u svetu, posledica je toga što on zasigurno nije bio dobar biznismen i nije komercijilazivao sve svoje pronalaske kojih ima zaista mnogo. Međutim Tesla je bio daleko ispred svih ostalih po svojoj pronalazačkoj genijalnosti i značaju izuma. U svetskim naučnim krugovima on je bio i ostao veoma poštovan, dodeljena su mu mnoga velika priznanja najvećih svetskih naučnih institucija, akademija, oraganizacija i univerziteta. Mnogi koji su upoznali Teslino delo, smatrali su ga najvećim električkim inženjerom svih vremena.

I zato, kada je u pitanju Nikola Tesla, ne treba biti lažno skroman i stavljati ga iza onih koji su stekli slavu tako što su Teslina dela izneli u javnost, poput T. Edisona i sličnih. Dovoljno je pogledati njegove izume i zaključiti da je Tesla jedan od najznačajnijih stvaralaca u istorji čovečanstva.

Teslini izumi sa najširom primenom su:

·        motor na naizmeničnu struju (pokreće sve značajne uređaje u domaćinstvima i industriji),

·        Teslin transformator niskog napona (koriste ga svi savremeni elektronski uređaji poput televizora, kompjutera, audio i video tehnike),

·        polifazna električna struja i sistemi njenog prenošenja na velike razdaljine pomoću transformatora visokog napona,

·        radio (odlukom američkog Vrhovnog suda od 1943. patent za radio je oduzet Markoniju i dodeljen Tesli)

Nikola Tesla je svojim istraživanjima direktno ili posredno doprineo nastanku svih modernih izuma na polju elektro-tehnike, kao što su:

·        sistem daljinskog upravljanja,

·        aeromobil (automobil na mlazni pogon),

·        radar,

·        telegraf,

·        bežični prenos snage,

·        kontrola atmosferskih prilika,

·        superprovodljivost,

·        priroda kosmičkih zraka,

·        svetski informativni sistem,

·        ciklotron,

·        tačkasti elektronski mikroskop,

·        korišćenje energije atoma,

·        korišćenje sunčeve energije i energije iz jonosfere,

·        korišćenje X zraka,

·        tumačenje prirode etra,

·        komunikacioni sateliti,

·        elektroterapija,

·        detektor laži,

·        veštačke munje, obične i loptaste,

·        frižider,

·        svetlosni efekti,

·        aparat za proizvodnju ozona,

·        podvodni prenos PTT informacija,

·        korišćenje energije rotacije zemlje,

·        laseri,

·        projektori misli,

·        ozonska kupatila,

·        električni voz oko ekvatora,

·        električna puška,

·        otkrivanje tela u mraku,

·        automatsko upravljanje sistemima,

·        roboti,

·        neonsko osvetljenje,

·        pisaća mašina pokretana ljudskim glasom,

·        telefotografija,

·        džepni oscilator za pomeranje planete,

·        uređaj za komunikaciju sa drugim svetovima,

·        sistem svetske štampe i prenosa informacija,

·        savršeno precizan navigacioni sistem,

·        jeftini atomski ručni satovi,

·        zemljnina atmosfera kao ogromna sijalica,

·        jonizovan vazduh kao provodnik,

·        neprobojni energetski zid.

Praktično, bez Teslinih pronalazaka ne bi bio moguć rad nijednog uređaja koji koristi električnu energiju, kao ni savremenih elektronskih sistema poput satelita, televizijske, video, radio i kompjuterske tehnoligije. Na njegovim radovima se baziraju mnoga moderna naučna istraživanja u oblastima novih izvora energije, istraživanja kosmosa, vakuuma, visoko-frekventnih struja, primene elektro-magnetnih talasa i dr.

 

Povratak