KVIZ

1. pitanje:

 Osnova vjezba za razvoj grudi je:
a) bench
b) izvlacenje bucicama
c) mrtvo dizanje