1. Kada je rodjen Nikola Tesla?

      a)1897.

      b)1893.

      c1856.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Kada je umro Nikola Tesla?

        a)1979.

        b)1876.

       c)1943.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Tesla je studirao u:

         a)Budimpesti

         b)Becu

         c)Gracu i Pragu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kada je rodjen Mihailo Pupin?

          a)1857.

          b)1854.

          c)1899.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gdje je doktorirao Mihailo Pupin?

           a)Bec

           b)Pariz

           c)Berlin.