1.KO JE BIO LEONARDO DA VINCI?

a) SLIKAR

b) MUZIČAR

c) POLITIČAR