1.Gdje je papa Urban II sazvao sabor koji je prethodio I krstaškom ratu?

a) u Budimpešti

b) u Londonu

c) u Klermonu