Specijalna teorija relativnosti je nastala početkom XX veka zahvaljujući prvenstveno radovima Alberta Ajnštajna. Ona u suštini nastavlja i uopštava ideje tzv. Galilej-Njutnove klasične mehanike. Ona je bila osnova mehanicističkog pogleda na svjet, koji je sve pojave nastojao da objasni upravo zakonima mehanike. Ujedno će se nekim od već poznatih stavova dati drugačija formulacija, koja će omogućiti lakše povezivanje sa novom teorijom.

 

postulatislaganje brzinarelativistička dužina i vrjemerelativistička dinamikakviz|