KVIZ

 

1. Protozoe su :

 1. biljke

 2. virusi

 3. jednoćelijske ili kolonijalne životinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prazivotinje se krecu pomoću:

 1. točkova

 2. nožica, bičeva ili trepalja

 3. ne krecu se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parazoe i Eumetazoe pripadaju:

 1. bičarima

 2. hidrama

 3. metazoama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sunđeri žive u:

 1. vodi

 2. vlažnom zemljištu

 3. vazduhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Žarnjaci imaju:

 1. radijalnu simetriju

 2. bilateralnu simetriju

 3. sferičnu simetriju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ

 

povratak na početnu stranu