METEORI


Istorija meteora
Život kaluđera
Manastirska blaga
Kastariki
Manastiri
Slike
Kviz

Home

MANASTIRI:

 

 

Zanimljivo u više pogleda, manastirsko naselje Metora je smešteno na ogromnim i strmoglavim stenama koje se naglo uzdižu na sevserozapadnom rubu Tesalijske ravnice gde se susreću sa podnožjem masivnog planinskog lanca Pindos.Neobično raznolik pejzaž kakvih ima malo bilo gde na svetu izaziva kod putnika mešavinu strahopoštovanja i zadivljenosti!