Kviz

1.Abhidama je dio:

a)HINDUIZMA

b)BIBLIJE

c)SVETOG PISMA(TRIPITAKA)