AKROPOLJ

  Početna stranica   Partenon   Muzej na Akropolju   Kviz
 
Akropolj
, 156 metara visoka litica od krečnjaka kruniše glavni grad Grčke, Atinu.

Jasno vidljivi iz bilo kog dijela Atine, savršeno uravnoteženi i blještavo bijeli stubovi Partenona, ponosno se uzdižu naspram plavog neba u pozadini, kao besmrtni simbol ljudskog duha i genijalnosti.

Ova velika litica prvi put je nastanjena u neolitskom periodu, prije 6000 godina. Ničim ometano doseljavanje, do sredine 6-og vijeka p.n.e, doprinijelo je proširivanju grada. Atina se proširila do padina Likavitosa i planine Imitos.

Prvi hramovi od kamena, koji su zamijenili hramove od drveta, izgrađeni su početkom 6-og vijeka p.n.e.

Za vrijeme Persijskih ratova Akropolj je bio opljačkan (480 - 479 godine p.n.e). Veličanstveni spomenici koji se danas na ovim prostorima mogu vidjeti datiraju iz zlatnog Periklovog perioda kada su obnovljeni, oko 460 - 429 godine p.n.e.

Od tog doba, i tokom cijelog Srednjeg vijeka, Akropolj je ostao skoro netaknut. Mnogobrojni osvajači izvršili su dodatna utvrđivanja, ukrašavanja i izmjene na Akropolju.

 

vrh