ŠTA JE AUTOLOGNA TRANSFUZIJA ??
     Kod autologne transfuzije davalac krvi je istovrameno i primalac. Krv može pod određenim uslovima da bode uzeta i vraćena istom pacijentu u momentu kada mu je najpotrebnija, npr. u toku ili poslije operacije.
NAZAD