Drago mi je da se interesujete za davanje krvi. To je zaista plemenit akt, ali neki ne znaju dovoljno o njemu. Zato ću vam poku-šati približiti proces davanja krvi odgovaranjnem na neka najčešće postavljana pitanja. Zapamtite barem dio !

Ko sve može biti davalac krvi? Za koje vrijeme data krv može da se nadoknadi u organizmu? Kako izgleda procedura davanja krvi?
Ko ne može da bude davalac krvi? Kako se ponašati poslije davanja krvi? Da li je davanje krvi korisno? Koliko krvi se daje?
Kako se krv "konzerviše", odnosno, čuva? Šta se kontroliše u krvi davaoca? Šta je autologna transfuzija?

POVRATAK NA GLAVNU STRANICU - HOMEPAGE