KO MOŽE BITI DAVALAC KRVI ?

 

NAZAD

    Sve zdrave osobe muškog i ženskog pola od 18 do 65 godina starosti, naravno, pod uslovom da zadovoljavaju određene medicinske kriterijume. Osobe muškog pola mogu da daju krv svaka tri mjeseca ( 4 puta godišnje) a žene svaka četiri mjeseca ( 3 puta godišnje ).

    Prije davanja krvi svaka osoba mora proći određeni postupak kojim se utvrđuje da to davanje krvi neće predstavljati opasnost ni po davaoca ni po primaoca krvi. U tom smislu, u našem Zavodu se sprovodi tačno određena procedura.