ZA KOJE VRIJEME DATA KRV MOŽE DA SE NADOKNADI U ORGANIZMU ?

    "Tečni" dio krvi se nadoknadi iz rezervi za tridesetak minuta, a ćelijski elementi za 30 do 60 dana. Krv se svakodnevno stvara u organizmu. Dnevno se stvori 50 ml nove krvi i isto toliko razgradi. Stvaranje krvi u koštanoj srži može da se poveća 6 puta ( a 6 x 50 ml = 300 ml dnevno ), što znači da data količina krvi teoretski može da se obnovi za jedan i po dan. Najsporije se nadoknađuje gvožđe koje ulazi u sastav svakog crvenog krvnog zrnca. Zato je razmak između dva davanja 3 do 4 mjeseca.

   

NAZAD

NAZAD