KO NE MOŽE BITI DAVALAC ?

 
 
       
       Davanje krvi je dobrovoljno. Krv mogu da daju svi od 18 do 65 godina. Naime, od 65. godine starosti kod većine ljudi se smanjuje aktivnost koštane srži, što dovodi do pada broja crvenih krvnih zrnaca i vrijednosti hemoglobina pa su ove godine uzete kao krajnja starosna granica za davanje krvi.
    Ako ljekar utvrdi da osoba boluje od nekih hroničnih, autoimunih, sistematskih ili malignih oboljenja, urođenih poremećaja zgrušavanja krvi, epilepsije ili šećerne bolesti, trajno se odbija od davanja krvi. Savalac ne može biti osoba kod koje se kliničkim i laboratorijskim testovima utvrdi da je pozitivna na viruse AIDS-a ( SIDE ), hepatitisa B i C kao i lica za čiju krv ljekar utvrdi da može ugroziti zdravlje primaoca.
 NAZAD