KAKO SE PONAŠATI POSLIJE DAVANJA KRVI ?

     Jedini medicinski propis je da se popije dovoljno tečnost. Ishrana i fizičke aktivnosti su uobičajene, mada davaocima krvi savjetujemo da se toga dana ne kupaju u bazenu i ne dižu velike terete. Poslije davanja krvi ne treba pušiti 2 sata, a 6 sati ne treba raditi pored opasnih mašina i aparata.

     Osobama koje se bave opasnim poslovima ( npr. građevinskim radnicima ) i vozačima savjetujemo da toga dana ne rade.

NAZAD