Rio De Janeiro
Geografski položaj
Istorijski razvoj
Privreda
Turizam


materijal za ovu stranicu preuzet
je iz geografskog naučno-popularnog
časopisa Srpske zemlje i svijet, u
izdanju Geografskog društva
Republike Srpske.

Sva prava zadržavaju autori.

Kopiranje sadržaja sa ove
stranice podliježe zaštiti
autorskih prava.
design 2002.

Dobro došli na Web site Rio de Janeira, jednog od sinonima Brazila.

Upoznajte se ovdje sa osnovnim obilježjima ovoga grada, njegovim istorijskim razvojem, privrednim i turističkim potencijalima i prošetajte kroz foto galeriju.Nadamo se da ćete uživati u gradu gdje se dodiruju najsavremenija arhitektonska dostignuća i kuće od blata, drveta i raznih otpadnih materijala i gdje se pojam Rio poistovjećuje sa Brazilom, čiji je simbol postao.