KVIZ

1.Izvor psihičkih poremećaja (neuroze,psihoze) može biti:

a)alijenacija

b)agresivnost

c)anksioznost