РЕПУБЛИКА СРПСКА

Општине

Клима
Величина, облик границе Бања Лука
Становништво Квиз

ГРБ 

 и ЗАСТАВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Грб Републике Српске има облик црвеног штита, на којем је златном кралјевском круном надвишен двоглави сребрни орао у полету, златно наорушан, златних језика и ногу, а на грудима орла је црвени штит на коме је сребрни крст измедју четири иста таква оцила бридовима окренута стаблу крста.

Застава Српске је облика равоугаоног полја, пропорција 1 (висина) према 2 (дучина) са хоризонтално распоредјеним полјима подједнаке висине - црвено изнад плавог изнад бијелог.