Metali

Ia grupa PSE IIa grupa PSE IIIa grupa PSE
- Opste osobine - Opste osobine - Opste osobine
- Rasprostranjenost u prirodi - Magnezijum - Aluminijum
- Upotreba - Rasprostranjenost u prirodi - Nalazenje
- Jedinjenja alkalnih metala - Dobijanje i upotreba - Osobine
- Jedinjenja natrijuma - Kalcijum - Upotreba
- Natrijum-hlorid - Rasprostranjenost u prirodi - Proizvodnja
- Natrijum-hidroksid - Dobijanje i upotreba - Jedinjenja aluminijuma
- Kristalna soda - Krecnjak - Mineral korund
- Kalijum-nitrat -Zivi i gaseni krec - Alauni

Ako želite da provjerite svoje znanje iz ove oblasti odigrajte ovaj kviz.

 

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.