POSTOJNSKA JAMA

Postojnska jama je najpoznatija kraška jama u Sloveniji.. U njoj je otkriveno oko 20 km suhih, vodenih i stalno zalivenih rovova.

Ona predstavlja biser slovenskog Krasa, regije između Postojne i Trsta, s posebnim prirodnim pojavama, kao što su: škrape, vrtače, jame i provalije, rijeke ponornice i jezera koja presušuju.

Na osnovu iskopanog kamenog oruđa arheolozi su zaključili da je Postojnsku jamu posjećivao pračovjek prije više od 50 000 godina kao lovac jamskih i drugih životinja. U jami je pronađeno mnogo kostiju izumrlih životinja a najznačajnije su, moglo bi se reći, kosti jamskog medvjeda. 

 

Ako želite da saznate još pojedinosti, kliknite na ponuđene nazive...

NASTANAK JAME BOGATSTVO UKRASA KLIMA VELIKA GORA LIJEPE JAME ČOVJEČJA RIBICA

 

 

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.