Gimnastička takmičenja se ocjenjuju i boduju na pojedinačni (plasman po spravama) i na grupnoj osnovi (generalni plasman). Ocjenjivanje je striktno subjektivno a gimnastičari nastoje izvesti najteže elemente na najgraciozniji način i tako impresioniraju sudije. Standardi za svaku gimnastičku izvedbu su određeni od strane Federation Internationale de Gymnastique (FIG). Svaki takmičar na gimnastičkim natjecanjima mora u svojoj vježbi da ima: 4-A elementa (0.10 bodova), 3-B (O.30), 3-C (0.50), što iznosi 2.80 bodova. Ako vježbač izvede elemente veće težine dobiva bonifikaciju konačne ocjene D (+0.10), E (+0.20) i super E (+0.30), specijalni slučajevi npr.(+0.40) bodova za složene kombinacije više teških elemenata u nizu. Ocjenjivanje vrši 6 sudija A i B sudački odbor. "A Odbor" čine dva suca koji ujedno i određuju polaznu ocjenu, težine (2.80), posebni zahtjevi (1.00), bonus bodovi (1.20). "B Odbor" čine četri sudije i ocjenjuje izvedbu vježbe (tehnika, položaj, sklad) sa 5.00 bodova. Što ukupno sve iznosi kad se zbroji maksimalna moguća ocjena deset "10.00". Polazna ocjena kao i u muškoj kategoriji bila bi formirana: npr. (8.80) + (1.20) = 10.00 bodova. Od polazne ocjene sudiski odbor vrši odbitke u toku vježbe za male greške (-0.10), srednje (-0.20), velike (-0.30), pad sa sprave (-0.50) bodova od ocjene.

Gimnastičke sudije

Bodovna skala

Home