PRVI SVJETSKI RAT

 

IV Kraj rata

A Versajski mir

Mir je potpisan 28. juna 1919. u duhu «14. tačaka» američkog predsjednika Vudro Vilsona. One su predviđale slobodu mora, nepristrasno rješavanje kolonijalnog pitanja i autonomija naroda Austro-Ugarske.

Francuska je nepovjerljiva prema Njemačkoj i želi vojnu prednost. Britanije zazire od ovoga i boji se da oslabljena Njemačka ne postane komunistički plijen. Odredbe ovog mira su se odnosile uglavnom na demilitarizaciju Njemačke i na nadoknade koje Njemačka treba da ustupi u ime ratne odštete. Osim ovoga stvorena je Liga Naroda koja je preteča Ujedinjenih Nacija.  

(Prilikom potpisivanja Versajskog sporazuma, s lijeva na desno: britanski premijer Lojd Džordž, talijanski ministar spoljnih poslova Sonino, francuski predsjednik Klemenso i američki predsjednik Vudro Vilson)

B Posljedice rata

Prvi svjetski rat je trajao 4 godine, 3 mjeseca i 14 dana. Ukupna šteta izazvana ratom je procijenjena na 186 milijardi dolara. Odnio je oko 47 miliona ljudskih života.

Evropa je prestala biti centar svijeta, evropske svađe i sukobi su postali beznačajni pred novom borbom za kontrolu svijeta između dvije sile- SAD i SSSR.

Nestalo je Rusko carstvo, Tursko carstvo, Austro-Ugarsko carstvo i Njemački rajh.

Položaj u koji je stavljena poražena Njemačka uslovila je pojavu revanšizma i nacizma i stvorila uslove za Drugi svjetski rat.

Na vrh

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2004.