Predstavnici impresionizma

Klod Mone
Ogist Roden
Ogist Renoar
Nadežda Petrović

Impresionizam uspostavlja nov odnos prema svijetu. Slikari se više ne zadovoljavaju preobražavanjem, razvijanjem tradicionalnih formula, kao što su to činili romantičarii i neoklacisisti, već tragaju za novim načinom vizuelnog izraza. Mrlje čiste boje počinju da brišu uobičajeni izgled predmeta. Od impresionizma počinje eksperimentisanje sa predmetom, koji se nastavlja do naših dana. Najdosledniji impresionista je francuski slikar Klod Mone. Po njegovoj slici Impresija, Rađanje sunca, cijeli pravac je dobio ime.

Francuski slikar Ogist Renoar se, takođe vezuje za impresionizam, mada veliki broj njegovih slika ne pripada ovom pravcu. Ličnost Nadežde petrović u našem impresionizmu ima veliki značaj. Njene najbolje slike su Notr- dam i Bulonjska šuma. Naši impresionisti: Račić, Jakopčić, Milovanović, i Nadežda Petrović ostavili su značajan trag u impresionizmu.

U skulpturi impresionizam je došao do izraza u djelima Ogista Rodena. Iako su mu uzori bili Fidija i Mikelanđelo. Roden je manje obrađiivao kamen a više radio u bronzi i gipsu.