Predstavnici impresionizma

Klod Mone
Ogist Roden
Ogist Renoar
Nadežda Petrović

Ogist Renoar je francuski slikar koji se vezuje za impresioniste, iako veliki broj njegovih slika ne pripada ovom pravcu. Na svojim impresionističkim slikama on je, osim svjetlosti istrazivao i pokret ljudske figure. Sa njim se tematika impresionizma promijenila, pa je sa pejzaža, koje je Mone skoro isključivo slikao, prešla na pariski život: zabave, ulicu...

Lepotu i toplinu Moneovih paleta nadmašio je samo Ogist Renoar. Njegova najomiljenija tema bile su kupačice, mlade, jedre žene razvijenih oblika, s detinjastim licem i dugom kosom. Slikao je takođe i svoju decu i ta se platna smatraju, zbog svoje ljupkosti, kao dela koja spadaju među najlepše primerke ovakvog slikarstva.

Portret gospodje Sarpantije sa decom je u sustini neobicno uspeo kao prikaz jedne univerzalne žene i njene porodice (gospođa Sarpantije je među najčuvenijim po gostoprimstvu u Parizu). Ova slika predstavlja ogroman uspeh kako je i bila primljena na izložbi Salona 1879. godine. Međutim, ona je i uspeh Renoara kao umetnika. Radeći van svog ateljea, ograničen u izboru predmeta, umetnik postiže prirodan aranžman dajuci slici skladnost i svežinu

 

 

 

Izlet

Kišobrani