Sintaksa

Sintaksu je najbolje proučio Mihajlo Stevanović.Njegovo učenje je zasnovano na stavu Aleksandra Belića, koji je udario temelje beogradske lingvističke škole, visoko cijenjene u jugoslovenskom svijetu i svijetu uošte. Stevanović je proučio model  rečenice Aleksandra Belića, a taj model važi za sve indoevropske jezike.Belićev model rečenice glasi:

S = N + V

- ova dva pojma su ravnopravna

- ako nema subjekta nema ni predikata

Razlikujemo dva rečenična sistema:

1.Parataksa

2.Hipotaksa

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.