BAKARNO DOBA

 

 

-Obrada bakra prvo je počela u Egiptu u IV milenijumu, a u evropi u III milenijum.

Bakar je mekan i teško topljiv metal pa nije bio pogodan za izradu oružja i oruđa, već samo za nakit, noževe, vrhove strijela; zato baker nije uspio potisnuti kamen iz upotrebe, pa se smatra da to doba nije ni postojalo.