DOBA GVOŽĐA

 

 

Doba gvožđa je počelo tek oko 1000 godina pre nove ere. Prvi tragovi obrade gvožđa, nađeni su u Aziji. Od gvožđa su najviše pravljeni plugovi sa raonikom, sjekire, lopate, motike, noževi...

Pošto se gvozdena ruda morala vaditi iz zemlje otvarani su rudnici. Neki ljudi bavili su se samo kopanjem ili topljenjem ruda, pa su nastali rudarstvo i metalurgija. Izradom predmeta od sirovog gvožđa, javili su se zanatstvo i trgovina. Najčešći zanati su: kovački, tkački, drvodeljski i grnčarski.