Kanjon rijeke Blajda (Blyde)
Dramatična gudura u kojoj su kopači zlata nekada tragali za blagom jedan je
od najnezaboravnijih afričkih predjela

Stare granitne planine Drakenzberg u južnoafričkom Transvalu ( Transvaal ) izdižu se kao divovi iznad vijugavih dolina kanjona Blajd. Njihovi vrhovi razdvojeni su zastrašujućim gudurama.Pogled nadole pada na srebrne rijeke i potoke koji teku kroz miran predjeo, obilazeći mjesta na kojima su radili stari kopači zlata,zaboravljena odmarališta u šumi i uspravne litice šrekrivene lišajevima. Huk vode se mješa sa glasovima rijetkih ptica i glasovima pavijana ispod strmih srijena koje su minerali obojili u crvene, žute i narandžaste tonove. Sa visine od oko 1 000 m litica se uspravno spušta do dna kanala rijeke Blajda. Visoko na litici nalazi se vrh Tri rondavele, koji je ime dobio zahvaljujući svojoj sličnosti sa okruglim slamnatim kolibama koje su tradicionalno gradila pojedina afrička plemena. Ovaj izuzetn kanjon predstavlja dio linije koja razdvaja zelenu visoravan južne Afrike i područje Louveld ( Lowveld )  na istoku. Istovremeno to je i jedan od najljepših predjela u čitavoj Africi. S vrha Drakenzberga pruža se zadivljujući pogled na Louveld i na jedan od najpoznatijih rezervata životinja u Africi -Nacionalni park Kruger. Po kršnim planinama i dolinama u rezervatu lutaju divlje životinje. Pavijani i majmuni se drže skloništa u žumi, dok antilope vladaju višim predjelima. Od grabljivaca ovdje obitavaju leopardi, a nilski konji i vidre žive u vještačkim jezerima na branama i potocima. Blajd što znači "sreća" protiče kraj malog sela Pilgrims Rest - Odmaralište Hodočasnika, u kome su kopači zlata pre više od stotinu godina tragali za tim plemenitim metalom. Danas kopača zlata više nema, ali voda i dalje teče koritom Blajda i obrušava se kroz kanjon preko niza brzaka i kaskada. Tokom vjekova Blajd je donosio na hiljade tona različitog nanosa koji je erodirao na svom spektakularnom putu kroz kanjon dzgačak  24 km.
Blizu mjesta gdje počinje veliki kanjon Blajda voda rijeke Tuara brzo teče preko malog vodopada, a zatim se pod skoro pravim uglom uliva u Blajd. Iznenadna promjena smjera toka rijeke izaziva vrtložne struje koje formiraju velike rupe nazvane Burkova sreća.Prateći kretanje vode, kamenje koje se milenijumima na ovom mjestu prevrtalo izdubilo je meki pješčar u vidu okruglih posuda dubokih i do 6 m. Tom Burk bio je poljoprivrednik na čijem posjedu su bile ove rupe. Smatrao je da bi ako kopači nalaze zlato uzvodno i on mogao naći nešto grumenja na dnu svojih rupa. Burkova logika se pokazala tačnom pa se danas ova neobična kreacija prirode naziva Burkova sreća.

 


back                                                                                                            povratak na vrh stranice