Brazil
   Geografija
   Demografija
   Istorija
   Galerija
   Kviz
Populacija

Složenost istorije i klime objašnjava etnički sastav i prostornu raspodelu populacije. Smatra se da je više od polovine populacije belo. Računa se da su jedna trećina melezi, a skoro 10% crnci. Ali problemi nacija nisu bas mnogo naglašeni. Ova populacija je mlada (više od polovine ima manje od 25 godina). Razlog leži u velikom natalitetu (tri miliona novih Brazilaca svake godine. Koncentrisana je u priobalju ili u okolini naročito na severoistoku, jugoistoku (države Sao Paolo, Rio de Žaneiro i Minas Gerias) i na jugu. Danas 75% Brazilaca živi po gradovima (31%, 1940). Nakon velikih metropola Sao Paolo i Rio de Žaneiro dolazi još nekoliko milionskih gradova (Belo Orizonte, Salvador, Fortaleca i Resife na severoistočnom primorju Porto Alegre i Kuritiba na jugu). Rast velikih gradova nije u skladu sa njihovom funkcijom, pa je nastalo mnogo sirotinjskih naselja na periferiji.

Promene i problemi

Ovaj oblik industralizacije, težnja ka razvoju, rapidno uvećava uvoz i dovodi do stvaranja veoma velikog spoljnog duga. On je nametnuo strogu politiku: ponovno uravnotezavanje komercijalnog balansa (u kojem kafa i ruda gvozda čine najveći deo izvoza i odustajanje od skupih projekata. Iako su strogi programi stabilizacije, koji su se smenjivali jedan za drugim, zaustavili promene, a naročito strana ulaganja, nisu osetno i trajno umanjili infiaciju. Oni su, naprotiv, povećati socijalne tenzije, koje su, takođe, povezane sa vlasničkim strukturama (posedovanjem velikih vlasništva) i regionalnim nejednakostima (kontrast između razvijenih regiona Sao Paola i severoistoka), dok i dalje ima neizvesnosti po pitanju transamazonskih puteva.