2.Zahvaljujući čemu mačka ulazi u građanska domaćinstva u 19.vijeku?

a. čistoći

b. inteligenciji

c. ljepoti