1.Od koliko mišića se sastoji uho mačke?

a. 8

b. 30

c. 23