AJKULE

- U nekom obliku, ajkule žive na Zemlji nekih 400 miliona godina.
- Čak prije nego su dinosaurusi hodali zemljom ajkule su vladale okeanima.
- Ajkule mogu da prežive i u veoma teškim uslovima da nisu imale potrebu za evolucijom poslednjih 150 miliona godina.
- Ovi dnevni predatori fasciniraju sve ljude.
- Naučna informacija: "Ajkule pripadaju klasi riba, CHONDRICHTYS. "

 

Povratak                                                                                                                                                                                                                     Sledeća