ZUBI  AJKULE

- Ajkule imaju najjače ralje na planeti.
- Za razliku od  ralja drugih životinja, kod ajkula gornji i donji  zubi se miču.
- Ajkula ujeda najprije sa donjom vilicom pa onda gornjom. Ona trza glavom amo-tamo da otkine komad mesa kojeg proguta cijelog.

- Svaka vrsta ajkule ima drugačije oblikovane zube što zavisi od hrane kojom se hrani  ( ajkula na slici je VELIKA BIJELA i možemo zaključiti  da je mesojed samo iz gledanja u te oštre istaknute zube )

- Ajkuli mogu izrasti i preko 20 000 zuba u toku života.
- Ajkuli nikad ne može nedostati zuba. Ako je izgubila jedan drugi se zarotira napred iz niza a još jedan se postavlja na mjesto ovog drugog kao rezervni zub.

Povratak                                                                                                                                                                                                                        Sledeća