Koliko zuba izraste ajkuli u toku života?
1.  1000
   2.  10 000
   3.  20 000