KVIZ

     1. Koliko ima vrsta retrivera:
        a) 2
        b) 3
        c) 5